ร่วมประชุมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๘ คัดเลือกภาค ๔ "ภูเก็ตเกมส์"

16 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัสภูมิ ศาสนศาสตร์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๘ คัดเลือกภาค "ภูเก็ตเกมส์" ในวันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย อำเภอเมือง จังหวัดยะลา