เข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอน ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วภาคใต้

2 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัสภูมิ ศาสนศาสตร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรพลศึกษาเเละสุขศึกษา เข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วภาคใต้ ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2566 ณ สนามฟุตบอลหาดสุรินทร์ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต