เป็นผู้ตัดสินส่วนภูมิภาค ประจำภาคใต้ ตัดสินการเเข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล ภูเก็ตเกมส์ กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 รอบคัดเลือกภาค 4

2 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัสภูมิ ศาสนศาสตร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรพลศึกษาเเละสุขศึกษา เป็นผู้ตัดสินส่วนภูมิภาค ประจำภาคใต้ ตัดสินการเเข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล ภูเก็ตเกมส์ กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 รอบคัดเลือกภาค 4 ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2566 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต