เข้าร่วมผลการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

8 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัสภูมิ ศาสนศาสตร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา เข้าร่วมผลการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา