คณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “สายใยผูกพัน สายสัมพันธ์ครุศาสตร์“

19 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “สายใยผูกพัน สายสัมพันธ์ครุศาสตร์“ เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ อาจารย์ ดร.กอเดช อ้าสะกะละ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง ร่วมอวยพรและมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณ ในวันที่ 19 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา