ตัดสินการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 และการแข่งขันอาวุโสแห่งชาติครั้งที่ 6 คัดเลือกภาค 4 “เมืองร้อยเกาะเกมส์”

20 พฤศจิกายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

อาจารย์นุสรัน เฮาะมะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 และการแข่งขันอาวุโสแห่งชาติครั้งที่ 6 คัดเลือกภาค 4 “เมืองร้อยเกาะเกมส์” ระหว่างวันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี