เป็นคณะกรรมการนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ “มกช ยะลา สร้างสรรค์นวัตกรรมพัฒนาการกีฬาชายแดนใต้”

12 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

อาจารย์นุสรัน เฮาะมะ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา เป็นคณะกรรมการนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ “มกช ยะลา สร้างสรรค์นวัตกรรมพัฒนาการกีฬาชายแดนใต้”  ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ลานกิจกรรม (ลานเขียว) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา