บริการวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่

3 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ที่ 25 กรกฎาคม 2561 โดยอาจารย์มนัสภูมิ ศาสนศาสตร์ คณะผู้ดำเนินการ และนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา

จัดบริการวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ  (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่ ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนบ้านสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา