เชิญร่วมบริจาคของขวัญวันเด็กพิเศษ

8 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนร่วมกันสนับสนุนของขวัญ ขนม ในงานวันเด็กของเด็กพิเศษ “รักนี้เพื่อหนู สู่เด็กพิเศษ” ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 ณ.อบจ.ยะลา 
สามารถนำมามอบให้ที่ห้องสาขาการประถมศึกษา ชั้น7 อาคารสังคมศาสตร์(24) หรือกับอาจารย์พุมพนิต คงแสง