นักศึกษารับรางวัลบุคคลดีเด่น

15 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น

รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลตัวอย่างแห่งปี เนื่องใน "วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 2562"

ขอแสดงความยินดีกับนายอาติ ดิงปาเนาะ นักศึกษาสาขาการประถมศึกษา ชั้นปีที่3 ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ประเภทสาขานักกิจกรรมดีเด่น