คณะครุศาสตร์รับสมัครอาจารย์ 2 อัตรา

8 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครอาจารย์พิเศษเต็มเวลา จำนวน 2 อัตรา

  1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา
  2. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 1 อัตรา

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด