ขอแสดงความยินดี

30 ธันวาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

นางสาวฮัซวานี  อาบูวะ นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 5 ที่ได้รับรางวัลทุนการศึกษา จากการแข่งขันกิจกรรม “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งคนพันธุ์ดี (DIGITAL)" ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา