ห้องให้คำปรึกษา

6 กรกฎาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องให้คำแนะนำ ตั้งที่ ชั้น 1 ทางขึ้นบรรได ฝั่งครุศาสตร์ อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา