นักศึกษาสาขาประถมศึกษาจัดกิจกรรมทีงานหลักเมือง

31 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 29 พฤศภาคม 2561 นักศึกษาสาชาวิชาการประถมศึกษาร่วมจัดกิจกรรมในงานกาชาดและสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดยะลา ณ บริเวณซุ้มมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีประชาชนเข้าชมและร่วมทำกิจกรรมอย่างสนุกสนาน