กิจกรรมจูงมือน้องสู่อ้อมกอดการประถมศึกษา

23 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่  21 กรกฎาคม 2561 ด้วยสาขาวิชาการประถมศึกษา จัดกิจกรรม "จูงมือน้องสู่อ้อมกอดการประถมศึกษา"  ณ บริเวณอาคารสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งมีกิจกรรมนันทนาการที่หลากหลาย และกิจกรรมเข้าฐาน เพื่อให้นักศึกษาน้องใหม่มีความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา สนุกสนานเพลิดเพลิน และสามารถการเข้าใช้ชีวิตกับคนหมู่มาก