อบรม “การผลิตสื่อการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้” นศ.ชั้นปีที่ 2

22 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ เรื่อง การผลิตสื่อการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา ทั้งนี้เพื่อเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 36 คน โดยมีอาจารย์อุชุพร บถพิบูลย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีคุณครูกาญจนา  จองเดิม ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการจัดอบรม ในหัวข้อเรื่อง “การผลิตสื่อการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้”