กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ฮิจเราะห์ศักราช 1439

14 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณอาคารประกอบ1 จะมีการจัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม