การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรม "รักนี้ให้หนูสู่เด็กพิเศษ" ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ได้จัดกิจกรรม "รักนี้ให้หนูสู่เด็กพิเศษ" ประจำปี 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีอาจารย์จันจลี ลิขิตถนอมวงศ์ และอาจารย์พุมพนิต คงแสง เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการประถมศึกษา มาร่วมนันทนาการมอบความสนุกสนานให้แก่เด็กๆ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ฮูซีน อับดุลรามัน หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมในพิธีเปิดและมอบของขวัญให้แก่เด็กๆกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

แกลเลอรี่