การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นักศึกษาสาขาประถมศึกษาจัดกิจกรรมทีงานหลักเมือง

วันอังคารที่ 29 พฤศภาคม 2561 นักศึกษาสาชาวิชาการประถมศึกษาร่วมจัดกิจกรรมในงานกาชาดและสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดยะลา ณ บริเวณซุ้มมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีประชาชนเข้าชมและร่วมทำกิจกรรมอย่างสนุกสนาน

แกลเลอรี่