ประชุม เรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และแนวปฏิบัติตัวในภาคเรียนที่2 นักศึกษาชั้นปีที่5

11 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 โดยมีอาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ได้มีการประชุม เรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และแนวปฏิบัติตัวในภาคเรียนที่2 นักศึกษาชั้นปีที่5