นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Extra time (เคารพธงชาติ)ทุกกลุ่ม

18 ตุลาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Extra time (เคารพธงชาติ)  ทุกกลุ่ม

ทุกวันพุธ เราจะมีการเคารพธงชาติพร้อมกัน ณ อาคาารเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่เวลา 07.30-08.30 น.ขอให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯทุกกลุ่มไปพร้อมกัน ตามวันและเวลาดังกล่าวด้วยนะคะ