หนังสือสำรวจความต้องการนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2561

18 กรกฎาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้รับหนังสือสำรวจความต้องการสามารถดาวน์โหลดได้ ตามขั้นตอนดังนี้

เข้าไปที่  http://edu.yru.ac.th/prof/ -->ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(หัวข้อหลักทางซ้ายมือ) -->จะเจอหัวข้อ (หนังสือสำรวจความต้องการนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2561)