ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

รายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา รหัส 57

ไฟล์รายชื่อนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2 แต่ละหน่วยฝึก ประจำปีการศึกษา 2561

ไฟล์จำนวนนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2 แต่ละโรงเรียนหน่วยฝึก ประจำปีการศึกษา 2561 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ค่ะ

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด