รายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา รหัส 57

4 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ไฟล์รายชื่อนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2 แต่ละหน่วยฝึก ประจำปีการศึกษา 2561

ไฟล์จำนวนนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2 แต่ละโรงเรียนหน่วยฝึก ประจำปีการศึกษา 2561 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ค่ะ

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด