เทคนิคการสอนในรูปแบบต่างๆ

17 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 (ขั้นการทดลองสอนในสถานศึกษา) เรื่อง เทคนิคการสอนในรูปแบบต่างๆ วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา วิทยากรโดย อาจารย์ดนรอหีม สุนทรมาลาตี  ผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 8  มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรโดยตัวแทนนักศึกษากลุ่มสวัสดิการ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเข้าร่วมทั้งหมด 320 คน และอาจารย์นิเทศก์ประจำกลุ่มทั้งหมด 24 คน กลุ่มสวัสดิการในครั้งนี้ คือ สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา อาจาย์นิเทศก์ประจำกลุ่ม คือ อาจารย์นุสรัน เฮาะมะ และอาจารย์มนัสภูมิ ศาสนศาสตร์ ประเมินกลุ่มสวัสดิการโดย ตัวแทนนักศึกษาสาขาภาษาไทย