การผลิตสื่อการสอน

21 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 (ขั้นการทดลองสอนในสถานศึกษา) เรื่อง การผลิตสื่อการสอน วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา วิทยากรโดย นายวรปรัชญ์  ลาวัณย์วิไลวงศ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรโดยตัวแทนนักศึกษากลุ่มสวัสดิการ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเข้าร่วมทั้งหมด 320 คน และอาจารย์นิเทศก์ประจำกลุ่มทั้งหมด 24 คน กลุ่มสวัสดิการในครั้งนี้ คือ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา อาจาย์นิเทศก์ประจำกลุ่ม คือ อาจารย์ฟาร่า  สุไลมาน และอาจารย์อับดุลฮาลิม  อาแด