ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

17 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) สถานที่ตั้งฝ่ายฝึกฯ

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ชั้น 3 อาคาร 24 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

โทรศัพท์ : 073-299659 Fax : 073-299627