รายชื่อโรงเรียนหน่วยฝึกฯ สำหรับนศ.รหัส 62 และ 58 (ปี 2562)

5 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) โรงเรียนหน่วยฝึกฯ

ข้อมูลรายชื่อโรงเรียนและแบบสำรวจความต้องการนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (สำหรับนักศึกษารหัส 62) และ หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (สำหรับนักศึกษารหัส 58)

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด