กิจกรรมเสริมประสบการณ์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 ชั้นปีที่ 4 (รหัส 60)

25 ธันวาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.นัชชิมา บาเกาะ อาจารย์ผู้ดูแลฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และตัวแทนคณาจารย์จากทุกสาขา ให้เกียรติมาร่วมให้กำลังใจนักศึกษาในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 ที่จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 
#กลุ่มสวัสดิการ โดย นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา
 
#ขอขอบคุณนักศึกษากลุ่มสวัสดิการทุกคนด้วยใจ
#EDUYRU
#พลังครูพลังแผ่นดิน