ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานของฝ่ายวิชาการ

25 ธันวาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ (25 ธันวาคม 2563) เวลา 10.00 น. ฝ่ายวิชาการ นำโดย อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอ.ดร.นัชชิมา บาเกาะ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ และบุคลากรฝ่ายฝึกฯ ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานของฝ่ายวิชาการ ณ ห้องฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้น 3 คณะครุศาสตร์

#EDUYRU

#พลังครูพลังแผ่นดิน