คู่มือฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 (ขั้นสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2564

18 กันยายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เอกสารดาวน์โหลด

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ word คู่มือฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 (ขั้นสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา) ในสถานการณ์วิกฤติโรคระบาด (โควิด 19) ได้ดังเอกสารที่แนบมานี้

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด