4 สถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง ร่วมหารือแนวทางจัดกิจกรรมค่ายครูคืนถิ่น ประจำปี 2565

6 พฤษภาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ตัวแทนเครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 4 สถาบัน นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายฯ จำนวน 3 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนและหารือถึงแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมค่ายครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Summer Camp) ระดับเครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง สำหรับนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 61) ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ที่มีกำหนดการจัดขึ้นภายในเดือนมิถุนายน 2565 นี้