ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

9 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 (หลักสูตร 5 ปี) เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 วันที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (หอประชุมใหญ่) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา