ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4

9 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 4 ปี) เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 วันที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (หอประชุมใหญ่) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา