ฝ่ายฝึกฯสัมพันธ์ ปี 2565 @สตูล

23 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรคณะครุศาสตร์ เข้าเยี่ยมผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝึกฯ ณ โรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในพื้นที่จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนหน่วยฝึกฯและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาพเพิ่มเติม Click