ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์ ได้รับรางวัลระดับโลก UNESCO 2016..(โครงการทวิภาษา)

14 กันยายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์

ในโครงการทวิภาษาได้รับรางวัลระดับโลก UNESCO 2016..คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก..