ปฏิทินรายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (2/2565)

3 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 2/2565

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 (หลักสูตร 4ปี)

(ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ระหว่างวันที่ 6 - 24 กุมภาพันธ์ 2566)

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด