“ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ”

13 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 13 กันยายน 2566 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู ในหัวข้อ “ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ” โดย อาจารย์ไซหนับ เอสเอ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ให้เกียรติมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่  1 รหัส 66 จำนวน 450 คน จัดขึ้น ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา