ลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ

13 ตุลาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ...นักศึกษาที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ วิชาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาา 1 ให้ไปติดต่อที่ช่อง 1 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ภายในวันที่ 17 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2559