นักศึกษาปี 5 รหัส 58 พาใจร่วมกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกฯ

18 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (18 ตุลาคม 2562) เวลา 08.00 น. ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมีอาจารย์ ดร.กอเดช อ้าสะกะละ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมให้โอวาทนักศึกษา ณ หอประชุมหลังเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยกลุ่มสวัสดิการใครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาคณิตศาสตร์