กิจกรรมเสริมประสบการณ์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 (ขั้นสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา) ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4

2 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 (ขั้นสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา) ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 11.00 น. ในระบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่น Cisco Webex Meeting

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ อาจารย์ประจำสาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่มาร่วมให้ความรู้ในหัวข้อ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom และ Google Meet งานนี้เต็มอิ่มไปทั้งสาระ และความสนุกสนานของวิทยากร ที่ทำให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไปได้เป็นอย่างดี (แล้วพบกันกับหัวข้อต่อไปในสัปดาห์หน้า อย่าลืมติดตามกันนะคะ)