กิจกรรมเสริมประสบการณ์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ในหัวข้อ “ธรรมชาติของผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน”

16 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพุธ ที่ 15 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 (ขั้นสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ในหัวข้อ “ธรรมชาติของผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน” ตั้งแต่เวลา 08.00 - 11.00 น. ผ่านแอปพลิเคชัน Cisco Webex Meeting สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร ครูอาสมิง ปูลา ครูโรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา มาร่วมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน งานนี้เต็มอิ่ม ทั้งสาระความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และความประทับใจ ให้กับนักศึกษาเป็นอย่างมาก