กิจกรรมเสริมประสบการณ์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 "พลเมืองเท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล"

6 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมานี้ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ร่วมพูดคุยกันในหัวข้อ "พลเมืองเท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล" โดยวิทยากร ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล อาจารย์ประจำจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting กิจกรรมนี้ เต็มอิ่มไปด้วยเนื้อหาสาระและได้เปิดโลกนักศึกษาครูในมุมมองด้านสื่อที่ทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้และใช้สื่ออย่างเท่าทัน