ประชุมทีมงานฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2563

20 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (20 ตุลาคม 2563) เวลา 15.00 น. ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นำโดย อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอ.ดร.นัชชิมา บาเกาะ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ และบุคลากรฝ่ายฝึกฯ ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาปรับปรุงคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ขั้นทดลองสอนในสถานศึกษา) และวางรูปแบบการจัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 นี้