กิจกรรมเสริมประสบการณ์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 (รหัส 60)

18 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์  ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมเสริมประสบการณ์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 ที่จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

#กลุ่มสวัสดิการ โดย นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา

#ขอขอบคุณนักศึกษากลุ่มสวัสดิการทุกคนด้วยใจ

#EDUYRU

#พลังครูพลังแผ่นดิน