กิจกรรมเสริมความเป็นครู ในหัวข้อ ตัดต่อแนวใหม่ สไตล์คูล ๆ ด้วย Capcut

18 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ 18 พฤศจิกายน 2564 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รหัส 64  ในหัวข้อ ตัดต่อแนวใหม่ สไตล์คูล ๆ ด้วย Capcut โดย นายอัซฮา มะลี เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏยะลา (ศิษย์เก่าสาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา (ค.บ.)) ผ่านระบบ  Cisco Webex Meeting

#EDUYRU

#พลังครูพลังแผ่นดิน

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด