ประชุมแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

18 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ 18 พฤศจิกายน 2564 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นำโดย อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประชุมแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยมีประธานหลักสูตร 12 หลักสูตร เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Google Meet