กิจกรรมเสริมความเป็นครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รหัส 64 ในหัวข้อ ทักษะการรวบรวมและการจัดการข้อมูล

19 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ 19 พฤศจิกายน 2564 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รหัส 64  ในหัวข้อ ทักษะการรวบรวมและการจัดการข้อมูล โดย นางสาวนูรมี อูแม ครูโรงเรียนบ้านแยะ และ นางสาวนาอีหม๊ะ สาแม ครูโรงเรียนบ้านตูหยง (ศิษย์เก่าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มรย) ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting

#EDUYRU

#พลังครูพลังแผ่นดิน