กิจกรรมเสริมความเป็นครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรคณะครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รหัส 63

5 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ 5 มกราคม 2565 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรคณะครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รหัส 63 บรรยายพิเศษในหัวข้อ ''การสร้างสื่อการสอนผ่านห้องอัจฉริยะ'' โดยวิทยากร นายแวอัสรี แวมะยิ นักวิชาการศึกษา สพป. นราธิวาส เขต 2 มาร่วมมอบความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาในประเด็นดังกล่าว ผ่านช่องทางออนไลน์ในระบบ Cisco Webex Meeting