การประชุมอาจารย์นิเทศก์ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะเข้าสู่วิชาชีพครู (INDUCTION PERIOD) รุ่นที่ 5

24 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (24 มิถุนายน 2565) ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมการประชุมอาจารย์นิเทศก์และครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะเข้าสู่วิชาชีพครู (INDUCTION PERIOD) รุ่นที่ 5 บรรจุปี พ.ศ.2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และคณาจารย์ เข้าร่วมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมติงเชียง ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา