กิจกรรมเสริมความเป็นครู ในหัวข้อ "คลิปวิดีโอง่าย ๆ สไตล์มือใหม่ก็ทำได้"

23 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู ในหัวข้อ "คลิปวิดีโอง่าย ๆ สไตล์มือใหม่ก็ทำได้" สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 (รหัส 65) ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting โดยมี อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ร่วมพบปะนักศึกษา พร้อมด้วยวิทยากรอบรม นายแวอัสรี แวมายิ ตำแหน่ง พนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2